Τυποποίηση-Εμφιάλωση

Για να διατεθεί νόμιμα στην αγορά, το ελαιόλαδο πρέπει να τυποποιηθεί σε εγκεκριμένο από το κράτος τυποποιητήριο που να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Στις συσκευασίες πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός που έχει δωθεί στο τυποποιητήριο αυτό. 

Ο κωδικός του τυποποιητηρίου μας είναι ο EL 40541.