Οξύτητα

 

 

Ο αριθμός υπεροξειδίων

 

Ο αριθμός υπεροξειδίων είναι το μέτρο του βαθμού οξείδωσης του ελαιολάδου σε πρωταρχικό στάδιο. Ο αριθμός υπεροξειδίων προσδιορίζει, πόσο προχωρημένη είναι η οξείδωση των ουσιών του ελαιολάδου, πράγμα που επιτρέπει συμπεράσματα για την ηλικία και το είδος της αποθήκευσής του (καλής ή κακής). Στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο η τιμή πρέπει να είναι <20.

 

 

Απορρόφηση στο υπεριώδες (Κ232, Κ270, ΔΚ)

Οργανοληπτική αξιολόγηση